By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Moja historia

Życiorys Haralda Eckerta

Działalność na przestrzeni 35 lat posługi

HARALD ECKERT ur. w 1960 roku. Jest żonaty i ma czworo dzieci.

Po ukończeniu studiów zarządzania (zdobywając ekwiwalentny tytuł do Bachelor of Honours) na Uniwersytecie Nauk Stosowanych (University of Applied Sciences) w Monachium Harald Eckert uzupełnił swoje wykształcenie uzyskując tytuł magistra (Master of Arts) w dziedzinie filozofii, studiując teologię na uniwersytecie w Lake Worth (New Covenant International University, FL/USA).

Praca pod nadzorem Dereka Prince’a stanowiła kolejny element teologicznego oraz praktycznego wykształcenia. Harald Eckert należał do założycieli tzw. „Derek Prince Ministries” („Działalność misyjna Dereka Prince’a”) w niemieckojęzycznej części Europy.

Uczestnictwo oraz przywództwo Haralda Eckerta w obrębie licznych inicjatyw, działalności misyjnej i sieci współpracy wstawienniczo-modlitewnej w przeciągu ostatnich 35 lat odznaczało się duchem pionierskim oraz prężnym rozwojem. Jego zaangażowanie koncentrowało się wokół trzech głównych tematów: wstawiennictwo, naród niemiecki, oraz Izrael i naród żydowski.

Poniższe zestawienie zarysowuje niektóre etapy pracy Haralda Eckerta w ostatnich latach.

  • Od „Derek Prince Ministries Germany“ („Działalność misyjna Dereka Prince’a: Niemcy”) do “Intercessors for Germany” (“Wstawiennicy o Niemcy”).
  • Od „International Fellowship of Intercessors” („Międzynarodowe Stowarzyszenie Wstawienników”) do corocznej konferencji modlitewnej“ „Germany-Israel” („Niemcy-Izrael”).
  • Od przewodniczącego „European Coalition for Israel” („Europejskiej Koalicji dla Izraela”), będącej Europejską inicjatywą chrześcijańską, wspierającą Izrael na forum europejskich instytucji politycznych do uczestnictwa w przywództwie „Annual European Prayer Summit” („Corocznego Europejskiego Zgromadzenia Modlitewnego”).
  • Od dyrektury „Christians for Israel Germany” („Niemieckiego Stowarzyszenia Chrześcijan dla Izraela”) do pracy w zarządzie, a także jako przewodniczący „Christians for Israel International” (“Międzynarodowego Stowarzyszenia Chrześcijan dla Izraela”) ‑ organizacji kształcącej Kościół w Europie i na świecie w sprawach Izraela.
  • Od inicjowania spotkań oraz narodowych konferencji 70 i 75 lat po niechlubnej „Crystal Night” („Nocy Kryształowej”) do wydarzeń upamiętniających oraz mających na celu pokutę, związaną z celebracją „Wannsee-conference” („Konferencji Wannseeskiej”, 1942), która zapoczątkowała nazistowską inicjatywę tzw. „final solution” („ostatecznego rozwiązania”) kwestii żydowskiej.
  • Od zaprojektowania „100 days of prayer" („100 dni modlitwy”, 2014-15) do pionierskiego rozwoju ruchu „Global Prayer Call” ( „Globalnego Wezwania do Modlitwy”, 2015-16), stanowiącego globalną sieć współpracy.

Podczas gdy wstawiennictwo, nauczanie oraz modlitwa stanowią sedno działalności misyjnej Haralda, równie ważnym aspektem jego działania pozostaje urzeczywistnienie pokuty w sposób praktyczny. Głównym celem mobilizacji funduszy w okresie ostatnich dziesięciu lat była pomoc ofiarom Holokaustu, mieszkającym w Izraelu. W roku 2005 Harald założył NGO (non-gouvernment-organisation) „Initiative 27. Januar” (organizację pozarządową: „Inicjatywę 27 Stycznia”), chrześcijańską inicjatywę, mającą na celu umocnienie stosunków niemiecko-izraelskich oraz zmobilizowanie do publicznej deklaracji poparcia interesów Państwa Izrael. Wspomniane praktyczne inicjatywy zostały zauważone i uhonorowane przez przedstawicieli rządu izraelskiego na przestrzeni lat. Jako biblijny nauczyciel oraz autor Harald Eckert uczestniczył w wielu publikacjach dla magazynów, takich jak np. „Wiederherstellung” (Odnowa), które skupiają się na odnowie Kościoła oraz relacji chrześcijańsko-żydowskich, także na poziomie państwa Izrael.

Harald Eckert opublikował wiele książek, z których dwie zostały przetłumaczone między innymi na język angielski. „Times of restoration” („Czasy odnowy”) ‑ opublikowana w roku 2010; rozpatruje temat wypełnienia biblijnych proroctw dotyczących Izraela, Kościoła oraz narodów przed ponownym przyjściem Chrystusa. “Israel, the Nations and the Valley of Decision” („Dolina Decyzji”, 2015, wydaw. Koinonia) – opublikowana po raz pierwszy w roku 2014; została przetłumaczona na 12 języków.

Jako lider duchowy Harald przewodził zarówno wielu grupom modlitewnym, jak i podróżom wstawienniczym w Niemczech, Europie i Izraelu. Docierał do wspólnot chrześcijańskich, Kościołów, a także do polityków z całego świata w sprawach opisanych powyżej. Jego starania, aby pozostać wiernym Bożemu powołaniu w swoim życiu – aby być głosem wspierającym Izrael i naród żydowski w Kościele, w społeczeństwie i rządzie – pozostały nieugięte. Harald nieustannie modli się, naucza i inspiruje ludzi w Niemczech, w Europie i na świecie, aby zjednoczyli się z Bożymi planami i zamiarami względem Jego wybranego ludu, narodu żydowskiego, a także jako Ciało Chrystusa i narody według objawienia w piśmie.

Obecnie, jako inicjator GPC, Harald Eckert kontynuuje rozwój tej inicjatywy, korzystając z pomocy zespołu wykonawczego oraz grupy liderów pochodzących z różnych instytucji misyjnych i narodów.