By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Misja

Główną misją GPC jest mobilizacja i pobudzanie do modlitwy o swój własny naród w kontekście jego relacji z narodem żydowskim i Izraelem.

GPC zobowiązało się do:

  • zbudowania sieci współpracy pomiędzy instytucjami misyjnymi i organizacjami dążącymi do realizowania celów zbliżonych do GPC, która umożliwi wzajemną pomoc, związaną z konsolidacją wysiłków i źródeł. Zespół przywódczy GPC stara się ułatwić i mobilizować do spotkania między osobami niosącymi podobne brzemię;
  • udostępniania nauczań oraz kanałów przepływu informacji, aby pobudzić modlący się Kościół do poświęcenia uwagi biblijnemu znaczeniu sprawy Izraela i narodów. Nasza strona internetowa, książki, nauczania video, listy informacyjne itp. udostępnione zostają bezpłatnie do publicznego użytku;
  • organizowania wydarzeń i konferencji, mobilizujących do aktywnych działań oraz przyczyniania się do opracowania strategii modlitewnej, związanej ze szczególnymi sprawami w obrębie Unii Europejskiej, ONZ, Unii Afrykańskiej itp.

GPC pragnie wspierać wydarzenia, związane z historią dotyczącą twojego narodu i jego relacji z Izraelem oraz narodem żydowskim, przy współdziałaniu z konferencjami modlitewnymi i grupami wstawienniczymi:

  • na poziomie regionalnym i lokalnym w sprawach historycznych o zasięgu narodowym, por. Auschwitz (Oświęcim)/Polska, Oceania;
  • na poziomie narodowym, uczestnicząc w modlitwie wspólnie ze wstawiennikami w sprawach historycznych dotyczących własnego narodu i jego relacji z Izraelem, por. Niemcy;
  • na poziomie kontynentalnym w sprawach dotyczących historii powszechnej, por. Europa;
  • na poziomie globalnym w celu zgromadzenia dużej reprezentacji narodów, por. Jeruzalem 2017-2018.